Karta över det område av nordöstra Kroppefjäll där nästan alla kunderna i Irenius affär fanns.  

De röda punkterna är bostadshus som kan ha varit bebodda år 1870, i den mån vi vet om dem.

Benämningarna av boställena är de namn som används idag, eller om vi inte vet något namn på den enskilda gården, namnet på innevånaren år 1870, så som Irenius stavade det i dagboken.

Kartan visar sjöar och vattendrag samt nutida vägar och stigar enligt den ekonomiska kartan i skala 1:20 000, Gula Kartan.