Efter myntreformen 1855 var 1 riksdaler = 100 öre och det var vad som gällde för Irenius. Det fanns mynt i valörer från 1/2 öre upp till 4 riksdaler.

1873 skulle riksdalern komma att ersättas av kronan som då värderades i 1/4 av en riksdaler så att örets värde på en gång blev 1/4 av det gamla. Det hade varit intressant att få veta hur Irenius förklarade för kunderna att priserna blivit fyra gånger så höga som dagen innan! Och kunderna hade väl fortfarande samma mynt som innan prishöjningen, men kanske var det väl så att årtalet bestämde värdet på myntet.

Om man vill jämföra varupriserna som står i Irenius bok med vårt penningvärde så måste man först fyrdubbla priset (på grund av örets värdeminskning 1873) och sedan räkna ut inflationen, dvs penningvärdets minskning sedan den tiden. Svårt att komma rätt där!

En enda gång har vi i dagboken ett pris på arbete. Det var 33 öre för en dags arbete med tröskning. En dagslön var nog i regel högre än så.