Av Olov Edgren fick jag låna en dagbok från Irenius affär för att scanna innehållet till datorn så att det skulle bevaras för framtiden och kunna spridas till andra människor. Jag visste om Irenius affär sedan tidigare, men att det fanns en dagbok var en nyhet för mig.

I dagboken (som på bokföringsspråk är en reskontrabok) noterade Irenius när kunderna handlade på kredit och han antecknade noggrant namn och bostadsadress, datum, varor, pris och vem som hämtat varorna. Kontantköpen finns inte noterade i boken, förutom de gånger när pengarna inte riktigt räckte till. Då blev det en rest som bokfördes som skuld. Dagboken innehåller ca tvåhundra sidor, från början av mars år 1870 och fram till slutet av år 1871.  

Boken är ett fantastiskt titthål in i den gamla tiden, en sorts tidsmaskin som tar en tillbaka till den enkla vardagen etthundrafyrtio år tidigare, och jag blev snabbt betagen av den och tyckte att den borde göras allmänt tillgänglig på nåt sätt. Jag lämnade en kopia av innehållet till Gunvor och Reine som bor nära grannar med platsen där affären låg och de bor dessutom i det gamla huset där Irenius var uppvuxen. De blev lika betagna i boken som jag blev och började genast att lägga upp en excelfil med dagbokens innehåll för att få en tydlig överblick över materialet och kunna göra statistiska beräkningar.

Gunvor är kusin med mig, och vår farmor var syster till Olovs far Richard Edgren som köpte dagboken på auktion i mitten på 1900-talet. Hos vem, eller var, auktionen hölls vet vi inte. Irenius dog 1909 och i bouppteckningen finns antecknat vilka kunder som vid hans död hade skuld till affären. Sina sista år var Irenius sängliggande i svår epilepsi och hans hustru, Stina, drev affären fram till omkring 1914 då den lades ner.

Richard Edgren och vår farmor, Maria, var födda och uppvuxna på Norra Ögårn. Deras far var Anders Edgren och deras farfar var Johannes Olsson på Höljeskogen.

   
         
    De svartvita bilderna finns i några familjealbum från bygden som jag har fått scanna in till datorn för att de skall bevaras, fotografen är nästan alltid okänd där.    
    Nyare bilder är tagna av Ingmar Andersson där inget annat anges.    
         
    Källmaterial till allt som påstås i denna sajten är, förutom husförhörslängder och liknande arkivmaterial, mest hörsägen och inte så mycket direkta bevis. Det är särskilt svårt att definiera på vilken gård personerna verkligen bodde så man måste ofta använda indicier i stället för hårda bevis och försöka räkna ut hur det var. Det mesta är väl ändå sant "med till visshet gränsande sannolikhet". Folk med bättre lokalkännedom än jag kan antagligen hitta fel i det som är skrivet här. Inte ens kyrkböckerna har rätt alla gånger, man hittar ibland fel där. Handelsmannen, som var beroende av att veta vilka som hade skuld till honom, hade kanske den bästa kännedomen om bygdens folk, men också hos Irenius hittar jag fel och missförstånd.    
         
    Arbetet med dagboken började försommaren 2013.    
         
    E-mail till Ingmar Andersson som ansvarar för sajten: i@pidia.se