Abram Jakobsson Smättan, 34 år, hustrun Sofia Nilsdotter, 58 år. Smätta var ett torp på Kabbos mark öster om Kabbosjön. Det låg i en långsträckt nord-sydlig dråg i bergsslutningen ner mot sjön och ännu är stengrunder tydliga, speciellt källaren.

Vi tror att Abram Jonasson Smättan är samme man och att Irenius har skrivit fel.