Vi vet inte om detta är samma hus som Erik Hansson flyttade från Eds gamla by 1824 när enskiftet genomfördes där. Kanske byggde Erik nytt vid flytten, kanske byggde sonen Alfrid nytt hus när han bildade familj 1868?    
         
    Alfrid Eriksson Ödegården    
         
    Alfrid Eriksson 33 år och Kristina Johannesdotter 22 år    
         
    Kristina var dotter till nämndemannen Johannes Andersson i Ed. Alfrid var bror till Göran Eriksson, Ödegården, och de var båda födda och uppvuxna på Alfrids gård. Den gården omfattade då även "Östra Ögårn" men delades senare så att Göran och Alfrid och en tredje broder fick var sin del. Alfrid flyttade till Amerika 1890, samma år som hans bror Göran dog på "Strömmen".