Anders Andersson Blink Svartekas -Troligen en ironisk omskrivning av Anders Andersson Bard, soldat på Åsmulestommen. Till stommen hörde också ett markstycke intill torpet Svartekas. Om det var Irenius eller soldaten som stod för ironin kan vi inte veta. Ett annat namn på Svartekas var Blängkas, som möjligen kan ha något med Blink att göra...vi får aldrig veta