Lilla Linde omkr 2008. Det är ett ganska unikt hus på det sättet att det finns en nedskriven historik om alla viktigare saker som är gjorda på huset och gården ända fram till 1973. Läs historiken i boken "Fjället"

Ur Gustav Grunds anteckningar: "Bostadshuset byggdes av Anders Bengtsson omkring år 1850. Sedan Anders Grund kom till Linde 1875 gjorde han under årens lopp flera reparationer. Han satte in nya fönster i stora rummet, brädfodrade väggarna och satte in innertak. Han byggde nytt fähus. 1885 byggde han ny ladugård och därefter redskapshus, vedbod och avträde."

Man kan tänka sig att de nya fönstren hade större rutor än de gamla, som kanske liknade de i övervåningen. Kanske var timmerväggarna utan brädpanel i omkring trettio år, vilket borde ha varit bra så att de hann sjunka ihop ordentligt och bli täta.

 
     
  Anders Bängtsson i Linde  
     
  Anders Bengtsson 69 år och Märta Svensdr 55 år  
  Jan 31 år, som dog 1872  
  Anna Kajsa, född 1841, som 1866 hade gift sig med Göran Eriksson i Ed.  
  Stina, född 1843, hade 1867 hade gift sig med Anders Grund och bodde i Bustebol  
  Jonas, född 1845, som flyttat till Åsmule och öppnat lanthandel  
  Mathilda 22 år  
  Bengt 19 år  
  Gustaf 16 år  
  Britta Maja 11 år  
     
  1875, året efter att Anders Bengtsson hade dött, flyttade Stina och Anders Grund till Lilla Linde och bodde där resten av livet.