Den gamla stugan från torpet Skogen står nu som lillstuga på Norra Halvgården i Forsebol. Den flyttades hit omkring 1920 av Albert Jonsson som var son i gården.  
     
     
  Anders Eriksson Skogen u Forsebol  
     
 

Arb. Anders Eriksson 48 år. Enligt husförhörslängden bodde Anders i Forsebol sedan 1852. Han dog i Forsebol 1904. Han var dräng hos Andreas Andersson (Norra Halvgården) åtminstone någon period och han arbetade på järnväg någon period. Mer säger inte husförhörslängden.

Irenius skriver att han bodde på Skogen 1870 och då var det nog så. I husförhörslängden nämns ingen som boende där förrän Gustaf Sandberg med familj kom dit 1875. Kanske bodde Anders hela tiden på Skogen, efter 1875 i så fall inneboende hos Sandbergs.

 
     
  Sist boende på Skogen var Magdalena Persdr och hennes dotter Alma som flyttade härifrån strax före 1920.