I denna ståtliga parstuga bodde nämndemannen Anders Jansson, Ed, med familj (nedan). Bilden är från omkring 1906 och personerna är Karl och Maria Andersson (min farfar och farmor), Marias syster och lillebror samt Karls bror Gustav. Jag misstänker att detta är deras bröllopsfoto. Farfar har rock med långa skört och det var säkert ingen vanlig högtidsdräkt för honom. Farfar och hans bror Benjamin hade köpt denna gården något år tidigare. Huset revs 1914 och ett nytt hus byggdes med användande av rivningsvirket från parstugan, medan familjen under byggtiden bodde i "boa".      
         
   

Anders Jansson Ed nemdeman

Eg. Anders Jansson 43 år och Christina Hansdr 28 år

   
    Anna Sofia, 6 år    
    Jan Fredrik, 4 år    
    Britta Kristina, 1 år    
    Elisabeth som föddes 1871    
         
    Pigan Stina Gabrielsdr, 23 år    
    Drängen Johannes Andersson, 46 år    
         
         
   

Anders och Christina gifte sig 1863 och flyttade hit samma år. Anders kom från Frestersbyn och Christina var från Ed, kanske samma hus som de 1870 bor i. Christinas far Hans Andersson hade varit rotemästare för Ed vilket omtalas av Johannes Glader i hans livshistoria i slutet av artikeln om Johannes.

Troligen bodde också Christinas mor Elin Larsdotter 71 år, och syster Britta Maja Hansdotter 23 år, i detta huset. Elin står som "Eg", ändrat till "Undantagseg.", i husförhörslängden, vilket betyder att hon ägde en fastighet eller en del av en fastighet, men hade överlåtit den och fått ett undantagskontrakt så att hon kunde bo kvar. Hennes man, Hans Andersson, hade dött 1858 och han ägde när han dog 1/4 i Ed. Elin Larsdotter dog 1876.

1872 gifte sig Britta Maja Hansdotter med hemmansägaresonen Erik Johannesson från Hult i Järbo och flyttade dit. Där kom hon senare att bli granne med min farfars familj, och historien jag hörde som ung blir bekräftad: Att de fick veta att Ed var till salu i början av 1900-talet skulle vara att "hustrun till Erik Eriksson i Hult i Järbo" kom från just denna gården i Ed och kunde tala om för farfar och hans bröder att gården var till salu. Bara efternamnet blev fel....

En annan historia som blivit bekräftad är att min kusin Gunvors mor, Ellen, som kom från Åsen, berättade för mig när jag skrev boken "Fjället", att hennes mor hade tjänat som piga i den gamla parstugan i Ed och att gården ägdes av en änka, "Hanse-Kristin", och att Fredrik, Kristin och "Enarmen" var barn till henne.

1906 när min farfar köpte Ed ändrades Christina Hansdotters titel från Egare till Inh. Vilket kan betyda att hon bodde kvar som inneboende i huset. 1913 flyttade hon och dottern Britta Kristina till Gunnarsnäs.