Kyrkesten. Soffi med sina djur. När bilden togs bodde hon kanske i Blixerud, hon och sonen Johan flyttade dit 1921. Så länge hon levde vallade hon dock sina kor i skogen och gärna upp emot Kyrkesten, som kanske alltid förblev "hemma" för henne.

Anders Jansson, Kyrkesten, 52 år, Maja Andersdotter, 47 år och barnen Johannes, 22 år, August, 14 år, Sofia, 12 år och Anders, 6 år. Sofia skulle senare komma att bli kvar på Kyrkesten som ägare, "Soffi på Kyrkesten".