Anders Larsson Sörängen nemdeman
   
         
    Anders Larsson 42 år och Anette Eriksdotter 44 år    
    Johannes 11 år    
    Anna Lisa 8 år    
    Erik 5 år    
    Kristina som föddes år 1870    
         
    Sörängen, söder om älven, var vid sekelskiftet 1800 en stor äng som hörde till den södra halvgården i Forsebol. Ängen odlades efterhand upp till åker och Anders Larssons gård var en av de första där. Den var också den största och hade ett stort boningshus som senare brann ner, troligen på 1940-talet.