Anders Svensson svarfvaren Utsigten

Förpantningseg Anders Svensson 69 år, Kajsa Johannesdotter 59 år och dottern Karolina 32 år.