Andreas Andersson Forsebol, 59 år, hustrun Britta Stina Jonasdotter, 52 år, barnen Anders Johan, 29 år, Aron, 26 år, August, 21 år, Britta Maja, 24 år, Albin, 14 år, och Amalia, 11 år. Familjen ägde och bebodde Norra Halvgården.