Arfvid Jansson på Smörkuln, 51 år, hustrun Anna Kajsa Jansdotter, 50 år, barnen Johannes, 25 år, Alfrid, 17 år, Jan Magnus, 14 år, Anders, 10 år, och Jonas, 5 år.