Borekulle. Det är början av 1930-talet och kvinnan är Tilda på Styggemyr, Mathilda Andersdotter, som bodde här ett tag innan hon flyttade till Mali på Kvistere, Åsen. Mali fick betalt av kommunen för att ta hand om gamla människor. Tilda blev den siste innevånaren i torpstugan Borekulle.

Aron Jonsson skomakaren Burekulle, 42 år, hustrun Anna Sofia Andersdotter, 26 år.

Aron kom från Ekekleven, Åsen och Anna Sofia från Bodane. Aron hade också en lärling, Jan Jakob kallas denne när han är bud till affären. Jan Jakob Pettersson är den ende i husförhörslängden för Forsebol med det namnet, kanske var han Arons lärling, fast lite till åren kan man tycka. Var backstugusittaren Jan Jakob Pettersson, 32 år och hustrun Magda Lena Persdotter, 33 år, med tre barn, bodde i Forsebol vet vi inte, men enligt husförhörslängden flyttade familjen år1870 till Floget i Bodane. Burekulle var också Irenius adress för backstugusittaren Jan Kam med hustrun Anna Britta Karlsdr och två barn.

   
         
         
         
   

Maja Lilja Burekulle

Vi hittar inte Maja Lilja i husförhörslängden. Kanske bodde hon där bara tillfälligt. Budet, "hust till skomakaren", borde ha varit Anna Sofia Andersdr.