August Andersson (goråg) Höljeskogen eller Edsskogen, August Andersson, 38 år och hustrun Maja Stina Larsdotter, 46 år. August var allmänt känd som Råg-August. De bodde i ett torp längst upp i Höljeskogen nära kabbogränsen.