August Lilja Grönqvistterud 37 år och hustrun Johanna Larsdotter 50 år. De bodde på det södra av grönqvisterudstorpen. Om det norra torpet var nedlagt eller om där fortfarande bodde folk 1870 vet vi inte.

1910 byggde "Skomakarn", Karl Adolfsson från Mossen, upp sin gård i norra delen av den öppna marken.