Elias Andersson på Farom  
     
  Backst. Elias Andersson 55 år och Anna Jonasdr 42 år  
  Ida Kristina Karlsdr 14 år som är dotter till Elias förra hustru Anna Segolsdr  
     
  I husförhörslängden står att de bor i Qvarndalen, som är en del av Farom där landsvägen gör en U-sväng norr om Stränge.