Erika Fredricksdoter Qvarnstugan, 26 år, var dotter till Fredrick Andersson Rörnäs och bodde troligen i Qvarnstugan hos Fredricks fästmö Soffi. Hon var gift med Sven Peter Larsson, 31 år, och hade fött ett barn, Rachel, 1867 och familjen skulle flytta till Amerika men hon ångrade sig, kanske på grund av att Rachel dog 1869, alldeles innan de skulle ge sig iväg, och hon stannade här medan hennes man for. Några år senare flyttade hon till Amerika enligt husförhörslängden.