J. Andersson, Åsmule, Handlander  
     
  Landthandl. Jonas Andersson 25 år  
     
  "att. 9/10 1868 att idka handel i Örs socken i Åsmule"  
     
  Affären låg intill landsvägen med affärsingången i gaveln mot vägen. Huset finns kvar än i dag men dörren och fönstret mot vägen är borta. Vägen har breddats så att den är ännu närmare husväggen nu.