Stora Rörnäs år 1962. Huset är på väg att falla ihop, delar av taket har redan rasat in. Vi ser i alla fall att det är en dalslandsstuga av den större sorten med en extra kammare. Hustypen liknar väl närmast huset på "Svensegården", Åsmule.    
         
         
         
    Jan Larsson Rörnäs    
         
   

Eg Jan Larsson 54 år och Maja Lisa Eriksdr 46 år

   
    Britta Stina 26 år    
    Anders Johan 24 år    
    Johannes 18 år    
    Gustaf 14 år    
         
    Jans mor, änkan Britta Jansdr 89 år    
         
    Fyra bröder Asmundsson kom hit från Laxarby och bosatte sig på varsin gård i Högsbyn omkring sekelskiftet 1800. Sven, f 1772, bodde på Lyckera. Olof, f 1775, bodde på "Rektorns" som var huvudgården i Högsbyn. Halfvard, f 1776, bodde i Sjöbotten. Lars, f 1780, bodde troligtvis på stora Rörnäs.    
         
    Jan var son till Lars Asmundsson