Höljen. Rummet med det stora fönstret byggdes till på 1930-talet.  
     
  Jan Söderqvist Höljen  
     
  Inh Jan Olsson Söderqvist 64 år och Kajsa Halfvardsdr 66 år  
 

Johannes 36 år dövstum. Johanes Jansson, "den döfve"

 
  Maja 33 år  
  Stina 28 år  
  Magnus 24 år  
     
 

I husförhörslängden används både Höljekasen och Koljekasen som namn på stället där familjen bodde. Irenius skriver Höljen och det är kanske det mest troliga. När innehållet i husförhörslängden vart femte år skulle överföras till en ny bok kunde både läsfel, hörfel och skrivfel förekomma och här är det kanske ett hörfel vi ser. Kanske var Höljekasa ett gammalt namn på Höljen, samtidigt som det enligt Richard Edgren var ett annat namn på Eds Udde.

I slutet av 1700-talet var flera familjer i följd skrivna på Eds såg i husförhörslängden. Man kan tro att det var på Höljen de bodde eftersom Eds såg låg vid vattenfallet väster om stugan. 1824 flyttade en sågare, Andreas Halvardsson, till Höljekasa och det är lätt att tänka sig att det är Höljen som är Höljekasa.