"Kajsas" i Högsbyn. I detta huset bodde Jan Jonsson och Kajsa Andersdotter. De dog här 1868 resp 1860. Av de elva barnen var det Johanna som troligen bodde här 1870. Flera av de andra barnen bodde runt Stampen och var kunder hos Irenius: Cyprianus, Britta Maria, Klara och Stina. Hit till "Kajsas" flyttade Klara och hennes man, Johannes Svensson, när denne kom tillbaka från Amerika 1872. En av deras döttrar var Kajsa, som övertog gården och gav namnet till platsen.    
         
    Johana Jansdoter Högsbyn    
         
    Johanna Jansdotter 25 år. Johanna står som "Ägare" i husförhörslängden och bodde kanske kvar ogift här hela sitt liv, hon ägde ju en del av gården. Irenius skriver hennes adress som Äckera någon gång så hon bodde kanske tidvis där hos sina två systrar.