1930, när Sjuberga-Karlsson tog denna bilden, bodde Ivan Johansson med familj här. Det är Ivans barn som syns, utom flickan längst till vänster i prickig klänning som är grannflickan Sonja Jonsson. Huset kan vara det som nämndemannen Johannes Andersson med familj bodde i. Hustypen byggdes i Fjället 1863 (Linde) och kanske även tidigare.

   
         
         
   

Johanes Andersson Ed nemdeman

Johannes Andersson 55 år, Maja Olsdotter 58 år

   
    Britta Maja 20 år    
    August 17 år    
    Mathilda 14 år    
    Augusta 12 år