Äckera, 1920-talet. Fotograf är Oskar Andersson och det är hans mor Augusta som står på trampen.. Man kan observera de två porslinsisolatorerna på knuten som visar att de fick elström från den närbelägna kraftstationen. Titta också på sågbocken i förgrunden! Det var det vanliga sättet att göra en sågbock. En stock, en navare och pinnar till ben och horn var allt som behövdes. Och visst liknar den en getabock!    
         
    Johanes Eriksson Äckera    
         
    Johannes Eriksson 55 år och Britta Maria Jansdotter 37 år    
    Kristina 6 år    
    Anna 4 år    
    Hedvig som föddes år 1870    
         
    Familjen bodde på Äckera ända tills Johannes och Britta Maria dog i början av 1900-talet. Britta Maria kom från "Kajsas".    
         
    Johannes var sågare på "Aklisågen" som Irenius kallar den, men som kallas "Aktie-sågen" när Jakob Andersson säljer den till Källman 1909. Sågen låg på västra sidan älven, där kraftverksdammen finns i dag. I Anders Edestams bok, "Vattensågar på Dal", nämner han bara att sågen år 1833 var en "nyligen anlagd enbladig såg vid Högsbyn".    
         
    Sågen var verkligen en aktiesåg, det annonserades flera gånger i början av 1870-talet i tidningar från både Vänersborg och Karlstad om att det skulle hållas bolagsstämma.    
         
         
    Klara Jansdoter från Högsbyn (eller Äckera)    
         
    Klara Jansdotter 32 år    
    Mina som föddes 1870    
         
    Klara bodde tillfälligt på Äckera hos sin syster Britta Maria medan hennes man, Johannes Svensson 31 år, var i Amerika. På Äckera hade hon också nära till sin syster Stina på Dalkerud (Stampen) och till sin svägerska Soffi och hennes barn i Qvarnstugan. När Johannes Svensson kom hem från Amerika något år senare flyttade de hem till Högsbyn, till den gård vi kallar "Kajsas".