Johanes Jonasson (Kårud) Forsebol    
         
    Johannes Jonasson 25 år och Maja Kajsa Eriksdotter 30 år    
    Anna Justina 7 år    
    Edvard 4 år    
         
    Familjen bodde på den södra av Kårudgårdarna.