Kjellbergs Sjöbotten. Det grå huset är det äldsta, som möjligen byggdes av Halfvard Asmundsson i början av 1800-talet. Åtminstone tror Wendel Erikson att hans förfader Halfvard slog sig ner på just detta stället i Sjöbotten.    
         
    Johanes Kjällberg Sjöbotten    
         
    Johannes Jansson Kjellberg 51 år och Britta Halfvardsdr 47 år    
    Jonas 18 år    
    Josef 16 år    
    Ida Maria 12 år    
    Kristina 9 år    
    Wilhelmina 6 år