Jonas Eriksson Åsen  
     
  Jonas Eriksson 53 år och Johanna Olsdr 52 år  
  Erik Magnus 16 år  
  Elisabeth 12 år  
     
  "Tore Sandbergs" är den sydligaste av åsengårdarna. Om den skriver jag i "Fjället" att jag hade hört sägas att före Herman Sandberg bodde här en som hette Jonas och det fanns en dotter till honom som hette Betty. Så det är troligt att det var Jonas Erikssons familj som bodde här 1870.