Detta stora hus är det gamla bostadshuset på Södra Halvgården i Forsebol. Huset var byggt 1789 och var som synes mycket bredare än den vanliga dalslandsstugan. Huset revs nån gång runt 1940-talet. Forsebol ägdes i gammal tid av bl a caplaner och militärer och var väl en attraktiv gård med fina kvarnströmmar som var lätta att bygga ut      
         
   
Jonas Jonasson kyrkvärden i Forsebol
   
         
    Jonas Jonasson 59 år och Maja Nilsdotter 74 år, ägde och bodde på Södra Halvgården i Forsebol. En piga och en dräng var anställda på gården.