Jonssons, Ed, före år 1901. I verandan sitter Jonas Olsson (som dog år 1900). Kvinnan i vit blus är hans hustru, Maja Lisa Olofsdr, och kvinnan i randig klänning är svärdottern Kristina Isaksson som var lärarinna i Eds skola. Kvinnan till höger tros vara gäst i huset och de två kvinnorna till vänster är troligen tjänstefolk.

Huset är ett vackert exempel på de lite större bostadshusen som byggdes i mitten av 1800-talet. Det har skiffertak och skifferskorsten i likhet med nästan alla bondstugor på den tiden. Förstukvisten är byggd på bakre långsidan, troligen mest för att skafferiet skulle hamna på nordsidan av huset. På andra hus av denna typ är förstukvisten på norra gaveln och ibland saknas förstukvisten helt, särskilt om en källarbyggnad ligger nära och det kanske inte är nödvändigt med ett särskilt skafferi. Verandan är nog alldeles nybyggd, kanske är det därför som kortet togs, och den är verkligen som ett smycke med smala stolpar, rik snickarglädje, skiffertak och en ståtlig krona på gavelspetsen!

Gården bildades vid enskiftet 1824 när den gamla byn splittrades, men om huset byggdes då är det ingen som vet. De flesta husen av denna typen i bygden är annars byggda på 1850-talet. Vi vet inte heller hur det i verkligheten gick till när en by splittrades genom enskiftet och de flesta bönderna blev ålagda att flytta från den gamla bytomten. Vi vet bara vad som står i skifteshandlingarna. Säkert hände inte allt på bara något år, kanske bodde de kvar i byn i många år efter skiftet medan de flyttade och byggde upp den nya gården.

 
     
     
 

Jonas Larsson i Ed (brukare)

Jonas Larsson 45 år och Christina Jonasdr 32 år

 
  Mathilda 13 år  
  Emma Justina 7 år  
  Ida 4 år  
  Johan Albin 1 år  
     
  drängen Johannes Larsson 17 år  
  pigan Christina Svensdr 25 år  
     
  Vi tror att Jonas Larsson var brukare här av den anledningen att vi tror oss veta vilka som bodde på alla de övriga gårdarna i Ed, så bara denna gården är möjlig. Dessutom hade ägarfamiljen vid den tiden problem med generationsskifte samtidigt med sjukdom och död. Jonas Larsson brukade här i sex år mellan 1867 och 1873.  
     
  Så här såg ägarfamiljen ut:  
  Eg Halfvard Aronsson, f.1788 d.1861  
  hustrun Elin Eriksdr 75 år, d.1871  
  gifte son Lars Halvardsson, f.1824 d.1867  
  hans hustru Britta Olsdr, f.1822 d.1865  
  Kristina Svensdr 25 år  
  Johannes 21 år  
  Karl Olof 17 år  
  Alma Sofia, f.1856, d.1869  
  Augusta Amalia 11 år  
  Mathilda 9 år  
     
  Efter att Lars dött 1867 blev barnen omyndiga och fick en förmyndare, Salomon Olsson i Järn.  
  Jonas Larsson kom hit som brukare och Kristina stannade kvar hemma som piga åt Jonas.  
  Johannes gav sig ut i arbete till Wermlands jernvägar och till Stockholm.  
     
 

Fabian Jansson från Åsen, då 18 år gammal, hade varit dräng hos familjen ett år från det att Halvard hade dött och sedan flyttat hem igen. 1874 gifte Fabian sig med lärarinnan Maria Andersdr. Samma år kom han som brukare till Ed, året efter att Jonas Larsson hade flyttat härifrån. Det ligger nära till hands att tro att det var just hit de kom. 1877 flyttade Fabian till Dalskog med familjen och 1879 flyttade Jonas Olsson hit från Bodane.

Hos brukaren Fabian tjänade en piga som hette Stina Jakobsdotter, 31 år gammal. Stina kom från Högsbyn 1875, där hon troligen hade tjänat som piga hos Klara Jansdotter. 1876 blev hon piga hos Petter Larsson och Irenius och 1881 gifte hon sig med Irenius.

 
     
  Änkan Elin Eriksdotter bodde kvar som undantagsägare och en dotterdotter, Sofia Nilsdotter 19 år, flyttade hit som piga 1870 och tog hand om sin mormor till hon dog 1871. Då flyttade Sofia hem igen, vilket var i Åsmule hos Anders Jakobsson som var hennes farbror. Anders bror Nils, som var far till Sofia, hade dött och Anders tog hand om sina brorsbarn.