Utsikten från platsen där Jonas Janssons familj bodde. Huset låg nåra tiotal meter till höger om fotografen (bild nedan), det revs i början av 1940-talet men lagården står ännu kvar. Vi ser gårdarna i Åsen till höger, där den centrala och närmaste är Jonas Erikssons, och gården närmast till vänster är den där nämndemannen Anders Larsson i Sörängen bodde år 1870. Ovanför lagårdstaket där syns två gårdar i Ed.

Alrik Andersson tog bilden, troligen någon gång på 1960-talet. Det är mitt i höbärgningen och nästan alla hösåter är på plats. Vi skymtar folk något under centrum av bilden där man kanske håller på att hänga upp det sista höet hos Anders Fredriksson i Sörängen.

   
   

 

   
   
   
    Söränga, Forsebol, troligen 1922. Matilda och Anders Johan Strid framför huset på "Strides" som stället fortfarande, sjuttiofem år efter Anders Johan Strids död, kallas. Anders Johan hade varit soldat för Åsmule och de flyttade hit från Åsmulestommen 1908. Kanske byggdes huset 1823 när Söränga skiftades och ängen röjdes till åker. Gården ser ut att ha blivit till då. Läget var det bästa i hela Söränga, på högsta krönet. På den tiden fanns inte heller den stora kraftledningen som nu hänger nästan rakt över hustomten.    
         
         
    Jonas på Sörängen    
         
    Jonas Jansson 60 år och Maja Kajsa Jonasdotter 60 år    
    Jan Magnus 21 år    
    Alfred 18 år    
    Matilda 11 år    
         
    Jonas förekommer i dagboken bara som indirekt kund genom att Petter Larsson handlade åt honom och även betalade. De bodde på den södra gården i Sörängen. Matilda skulle senare komma att gifta sig med Anders Johannesson Edgren från Höljeskogen och bo som ägare på Norra Ögården. Jonas Jansson var född på torpet Bockepölen, Forsebol, och en bror till honom, Arvid, kom att i många år bo på Smörekôl, Högsbyn (se under "Arfvid Jansson på Smörkuln").