Katrin syster Bleken  
     
  Katrina Pettersdr 17 år, syster till Irenius.  
     
  Hon flyttade till Blekan 1869. Blekan var prästgården i Dalskog.