Lars Jansson Rödkilan under Åsen    
         
    Lars Jansson 45 år och Britta Stina Pettersdotter 43 år    
    Maja Kajsa 10 år    
    Stina Maja 4 år    
         
    Familjen bodde på torpet Rökila som låg på västra stranden av Rösetjärnet (Klevetjärnet), långt norrut i Åseskogen.