Märtha Stina Johansdoter Fjällsäter, 48 år, hennes man Andreas Andersson, 48 år, med barnen Johannes, 21 år, Anders, 18 år, Kristina, 15 år och Anna Kajsa, 11 år. Det är bara Märtha Stina och några av barnen som syns i dagboken. Enligt husförhörslängden hade hennes man Andreas arbetsattest till bl a Stockholm, så han var väl långa tider borta på jobb. Dottern Kristina skulle senare komma att gifta sig med Johannes Jonasson Lilja och deras dotter, Amanda, dog på Fjällsäter 1960.