Norra Ögårn i maj 2014. På en fastighetskarta från år 1855 ligger bostadshuset bakom det nuvarande och med långsidan mot söder.  Vi vet inte när det nuvarande huset byggdes men det är tillbyggt av Anders Edgren i slutet av 1890-talet då det förlängdes åt norr (höger på bilden) med ett rum.  Elva barn hade Anders och Matilda, det yngsta, Richard, föddes 1901 så stugan blev nog trång.    
         
    Olof Bodin Ödegården    
         
    brukare Olof Jansson Bodin 26 år och Sofia Olsdotter 24 år    
    Matilda som föddes 1870    
         
    Enligt husförhörslängden flyttade familjen till Ed från Eriksbyn den 16 juli 1870 och flyttade tillbaka dit 1872, men han var en av de flitigare kunderna i affären redan från den 29 april 1870. Det enda stället i Ödegården som vi inte hade hittat boende till var Norra Ögården så vi placerade Olof Bodin där. Det ser ut som att gården köptes och såldes flera gånger under en period och hade väl då olika "brukare" eller arrendatorer som avlöste varandra. Och det är mycket troligt att det var där som Olof Bodin brukade marken och bodde i ett par år.