Huset som Olof Asmundsson byggde år 1804. Från början var det en dalslandsstuga av samma typ som huset på Fjällsäter. Delen hitom verandan byggdes till i slutet av 1800-talet med användning av virket från Johannes Gladers hus på Tomtemaden som revs. Så blev enkelstugan till en parstuga! Av den flacka taklutningen att döma hade huset från början torvtak.  
     
     
     
  Fyra av Olof Asmundssons barn var kunder hos Irenius och dessutom svärsonen Petter Jansson.  
 

Anders Olsson (Olofsson) Högsbyn 51 år. Und Eg (undantagsägare) i husförhörslängden

 
  Jonas Olsson i Högsbyn (eller Blixerudskasen) 48 år. Eg, men gifte sig och flyttade till Torpet och står då som torpare i husförhörslängden.  
  Lisa Olsdoter (Olofsdoter) Högsbyn 46 år. Eg Syster  
 

Inga Olsdoter i Högsbyn Eg Syster Ingrid Olsdotter 39 år, Modr Enk Maja Olsdr 80 år.

 
  Petter Jansson Högsbyn (eller Blixerudskasen) 59 år. Inh Enk (inhyses änkling) Petter var gift med Britta Olofsdotter som dog 1862.  
     
 

Henrik Gullin skrev att Petter bodde här tills han dog, men var de andra bodde är än så länge osäkert. Kanske bodde de alla i detta hus, som år 1870 ännu inte var tillbyggt .