Sörbodane, troligen i början av 1920-talet. Mannen med vita mustascher lär vara Sven i Bodane, Sven Hansson.    
         
    Sven Hansson Södre Bodane    
         
    Sven Hansson 25 år och Anna Lisa Broberg 31 år    
    Augusta Wilhelmina 2 år    
    Gustaf som var född 1870    
         
    Familjen kom hit från Erikstad i oktober 1870 och var då brukare på Södra Bodane eller Sörbodane som man säger mest. Senare blev Sven Hansson ägare till gården och dog här 1926.    
         
    Sörbodane var kanske den finaste gården vid Bodanesjön. Efter Sven Hanssons död bodde brukare här fram på 1940-talet. sedan blev gården öde och övergiven då den tillhörde ett sterbhus långt härifrån. Huset ruttnade långsamt ner och grävlingar arbetade underifrån på nedbrytningen, skogen fick stå och växa helt ostörd i många år och Sörbuskogen var som en urskog med grova träd. Numera är den uthuggen och jag vet inte om något av huset fortfarande står upp, det var så längesen jag hade vägarna förbi där. Åkrarna växte igen utom där gräspälsen var så tät att inga frön kunde gro utom där räven eller sorken hade skrapat fram bar jord.