Handelstillfällen per veckodag      
  Mest sålda varor      
  Vem handlade mest?      
  Med vad betalade kunderna sina skulder?      
  Vad lämnade kunderna i pant?      
  Månadsdiagram för de fyra mest sålda varorna