Vad som lämnats i pant:

Vara

Gånger

duk

5

läder

2

träskor

2

förkläde

1

garn

1

askar

1

kanna

1

kladning

1

klocka

1

käpp

1

the kanna

1

yx

1