Vad kunderna betalat sina skulder med:

Vara

Per

contant

167

smör

18

mjölk

13

resa till Mellerud

8

hafvra

3

prässtyg

2

halm

2

resa till Svenningrud

2

brisilja

1

varor

1

kromsyrad kali

1

råg

1

läder

1

garn

1

ull (yll)

1

wed

1

brystvarmer (färgad)

1

garn (brunt)

1

garn (färgad)

1

präs

1

sjal (färgad till brun)

1

stoppnål (-ar)

1

bakoar (2 tyltor)

1

contant gl wäxel

1

dag arbete med tröske

1

halsduk (färgadt)

1

jort arbete till Heddvig

1

kista (gammal)

1

kumming

1

resa till Mellerud utan körkarl

1

smidda spik till rullgardiner

1

wäxel

1

öfverpengar på Handel

1