Detta är en normal sida i kassaboken: sidan tolv 1871 och februari månad. Fem kunder som handlat på kredit mellan den 15 och 17 februari är noterade med namn och bostadsort. Överst står Olof Bodin som bodde på Ögårn, nära granne med affären. Hans inköp är bland de vanligaste: 5 skålpund sill, 1/2 skålpund kaffe och socker, 1/4 skålpund tobak. "Räst å socker" betyder antagligen att han betalat en del av priset, men tar resten på kredit liksom de övriga varorna. 4 1/4 skålpund torr fisk kan vara lutfisk. Sist står "räst å fläter d 27/2 71". Det betyder att han har återkommit några dagar senare och köpt tobaksflätor och inte betalat hela priset. Men det står "Bet" i vänstermarginalen och ett streck är draget rakt över alla hans transaktioner, så förr eller senare har skulden blivit betald. Likadant ser det ut för de andra fyra kunderna.
 
Framför den första varan står "An", därefter ett citattecken för de följande. Så är alla transaktioner där kunden köpt på kredit utmärkta i boken. Motsatsen är "Per" som kan ses längst ner på sidan: "Per Contant den 24/2" och " " Contant den 13/3". Då har kunden betalat av en del av skulden, innan allt gjordes upp.
 
Det är också nästan alltid noggrant noterat vem som hämtade varorna. Oftast står det "sjelf" - Olof Bodin har alltså själv besökt affären. Det gjorde också nästa kund, Petter Jansson från Högsbyn eller Blixerudskasen. Men Anders Jansson, nämndeman i Ed skickade pigan Stina och Irenius' svåger, Carl Andersson på Skrapan, skickade sin dotter. Sista kunden på sidan, Petter Larsson, Irenius' far, bodde ju i samma hus, så där står "sjelf".