På sid 71-16 står det: "betalt till Anders i Blixerud för 2 tylltor bakoar". Det är Petter som har köpt bakhoar. Mängden är "2 tylltor" vilket vi tror betyder två tolfter. Tolft var ett mängdmått som man mest använde för timmer, bräder och liknande.

En bakho är, kan man säga, den första brädan som sågas ur en timmerstock. Dess ena sida är alltså stockens rundade yta och den andra sidan är det plana sågsnittet. Eftersom en timmerstock alltid är tjockare i ena änden blir också bakhon tjockare och även bredare i ena änden eftersom sågsnittet alltid följer märgens riktning.

Nu för tiden används väl bakhoar till ved eller går genom en flishugg för att bli sågverksflis, men förr användes de ofta som lockbräder på en brädvägg eller till något annat där den plana ytan var användbar. Det låg en hel del arbete bakom ett sågsnitt genom en stock och båda de plana ytorna som bildades hade ett värde.